ОГНЯНОВСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

МИНЕРАЛНА ВОДА

24 термоминерални извора

На територията на курорт Огняновски минерални бани има 24 термоминерални извора, които са многократно изследвани и анализирани. Те са смятани за изключително богат хидро минерален ресурс заради огромния им дебит, а също и поради особеностите на физико-химичния им състав. Повечето от тях са бистри, безцветни, без миризма или със слаб дъх на сероводород, без никакви признаци за санитарно-химично замърсяване, бактериологично чисти. Това ги прави подходящи както за външно, така и за питейно балнеолечение.

Водата в Огняново, идва от сондажен извор с температура на водата 42°C – един от най-топлите в курорта. Нейните най-характерни особености са:

По своя физико-химичен състав водата се характеризира като:
- хипертермална (с температура 42°C);
- слабо минерализирана (с обща минерализация 240 мг/л);
- силициево-флуорна (със съдържание на метасилициева киселина – 52.2мг/л и на флуор – (5.1мг/л);
- хидрокарбонатно-сулфатна и натриева, с повишено съдържание на калций (2.5мг/л).

огняново


СЕЛО ОГНЯНОВО
Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на населенето място и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

 Сайтът е изработен и е собственост на ФиУеб ЕООД.