ОГНЯНОВСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И КОНТАКТИ


Местоположение: община Гърмен, област Благоевград

Туристически информационен център, с. Огняново
Адрес: с. Огняново, ул. "Пета" №1
Тел./факс: 0893 344079
E-mail: tic_garmen@abv.bg

Предлагани услуги:
Центърът информира за възможностите за алтернативен туризъм (селски, културен, еко и балнеотуризъм) в общината;

Съдейства за настаняване на туристите в хотелите и къщите за гости, оказва помощ при резервиране на места в ресторантите и хотелите и ориентира за предлаганите услуги.

Предоставя офис услуги и предлага богат избор от печатни информационни материали;
Дава информация за готови туристически програми и маршрути;

Разполага с информация за природните забележителности, културно-историческото наследство, транспортната инфраструктура, културни и спортни събития, чествания и празнични прояви, включени в културния календар на община Гърмен.

огняново
ОГНЯНОВО WEATHER


СЕЛО ОГНЯНОВО
Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на населенето място и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

 Сайтът е изработен и е собственост на ФиУеб ЕООД.