ОГНЯНОВСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

ГЕОГРАФИЯ

Общ. Гърмен, Обл. Благоевград

Село Огняново е разположено на десния бряг на река Канина в подножието на родопския рид Дъбраш. От общинския център Гърмен е отдалечено на 4 километра северозападно, а най-близкият град е Гоце Делчев – на 12 километра на югозапад. От Благоевград се намира на около 118 километра югоизточно.

Климатът е преходносредиземноморски с летен минимум и зимен максимум на валежите (средна годишна валежна сума около 700 мм). Край Огняново има находище на диатомит (кизелгур). Там е открит къс кизелгур с отпечатък на риба, което показва, че някога районът около Огняново е бил дъното на сладководно езеро.

Намира се на богат на растителност хълмист район, заобиколен от Пирин и Родопите. Има специфичен микроклимат, който е свързан с цъфтенето на естествените акациеви насаждения. Огняново е известен балнеоложки център, чийто най-популярен и голям минерален извор е познат под името Мирото.

огняново


СЕЛО ОГНЯНОВО
Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на населенето място и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

 Сайтът е изработен и е собственост на ФиУеб ЕООД.